Keutamaan Bulan Rabiulakhir Dalam Islam

beautiful-quran-islamic-pictures

Bulan Rabiul Akhir adalah bulan yang jatuh selepas bulan Rabiulawal dan sebelum Jamadil Awal dan bulan ke-4 dalam kalendar Hijrah. Dinamakan Rabiulakhir kerana menandakan musim bunga. Namun, sekarang Rabiulakhir tidak lagi ditandai dengan mekar-mekarnya bunga. Peristiwa dalam sejarah Islam yang berlaku pada bulan Rabiulakhir.

Turunnya surat Al Hasyr pada Nabu Muhammad. Surah al Hasyr eritnya pengusiran. Dalam surat ini, menceritakan pengusiran suku Bani Nadzir beragama Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah. Dalam surat ini juga menjelaskan tentang perintah takut pada Allah dan diakhiri dengan nama-nama Allah yang mulia. Seperti Ar Rahman, Ar Rahim, al Malik, Al Quddus, As Salam, Al Mukmin, Al Muhaimin, al Jabbar, Al Mutakabbir, Al Khaliq, al Bari ‘, Al Mushowwir.

Percubaan pembunuhan menggunakan batu pada Nabi Muhammad yang dilakukan oleh Bani Nadzir. Sekaligus kerana itu Rasulullah mengusir mereka kerana mengkhianati perjanjian yang telah dipersetujui. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-3 Hijrah. Terjadi banyak peperangan pada bulan ini di masa Rasulullah, di antaranya: perang Najran (pengusiran Bani Nadzir), perang Al Ghabah (disebut Al Ghobah kerana penyerangan oleh Unaynah bin Hizn Al Farisi orang Ghatafan terhadap unta-unta milik nabi di Al Ghabah. Perang ini juga disebut perang Dzi Qarad, terjadi pada 6H), perang al Ghamar (untuk menyerang kabilah Bani Asad yang dipimpin oleh Ukkashah bin Mishan)
Pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, terjadi pengepungan Damsyik yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Ubaidah bin Jarrah selama 70 hari pada tahun 14 H.

Keutamaan bulan Rabiul Akhir ini adalah mengingatkan kita pada peristiwa-peristiwa perang sehingga membantu kita meningkatkan rasa cinta sesama insan. Untuk itu, keutamaan yang harus kita kerjakan pada bulan ini adalah:

1. Melaksanakan perintah yang wajib dengan sempurna

Seperti dalam firman Allah surat Ar Ro’du ayat 11:

“Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri.”

Maksudnya adalah bahawa mningkatkan diri dalam melaksanakan perintah wajib seperti solat wajib, puasa Ramadhan, Zakat dalam islam, dan lain-lain adalah datang dari diri sendiri. Untuk diri sendiri iaitu memenuhi kuwajiban serta menjauhkan diri dari kufur. “Sesungguhnya solat menjauhkan dari kufur” (al hadits)

2. Memperbanyak sedekah

Kerana dalam bulan ini banyak terjadi perang dan mengingatkan kita tentang perang, maka sebaiknya kita mula membina rasa cinta kepada sesama dengan meningkatkan sedekah amal jariah kita. Adapun sedekah sebaiknya kita berikan kepada Fakir Miskin, anak Yatim, orang yang berjuang di Jalan Allah, orang yang terlilit hutang, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Selain itu kita juga boleh menyumbangkan sebahagian harta kita untuk Jariyah.

Jariyah adalah ibadah yang pahalanya akan terus mengalis walaupun kita telah mati seperti memberikannya pada Masjid, Sekolah berasaskan Islam, Musholla, Tempat pengajian dan lain-lain. Sehingga apabila tempat-tempat tersebut masih dipergunakan untuk solat, kajian, menuntut ilmu, maka pahala dari jariah kita tidak akan putus walaupun kita telah mati.

3. Perbanyak melaksanakan solat Berjamaah

Solat berjamaah selain mempunyai keutamaan solat berjemaah menambah pahala kita dua puluh tujuh derajat juga membuat kita lebih sering bersosial. solat berjemaah juga meningkatkan rasa solisaritas kita terhadap sesama muslim. Seorang Ulama pernah berkata bahawa Kaum Yahudi sangat mengetahui kehancuran Islam adalah apabila sekurang-kurangnya muslim yang berjemaah solat subuh. Dan Masya Allah, jamaah solat subuh pun dikebanyakan tempat memang semakin berkurang tiap tahunnya.

4. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah

Takwa yang dimaksudkan adalah melaksanakan perintahNya dan menjauhi laranganNya. Memjauhi larangan Allah lah yang terasa sukar jika kita tidak terbiasa melakukannya seperti mengelakkan zina dalam islam. Makanya, ada bermcam-macam manusia. yang pertama manusia yang melaksanakan perintahNya dan tidak menjauhi laranganNya, yang tidak melaksanakan perintah dan tidak menjauhi laranganNya, dan yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan sangat jarang sekali.

Comments

comments

Dapatkan Tips Bagaimana Nak Istiqamah

Baca Al-Quran

Masukkan NAMA dan EMAIL utama anda

Nama Panggilan:
Email Utama Anda:

You have Successfully Subscribed!

Share This