28 Huruf Hijaiyyah Berbaris Atas Dibaca Vokal “A” & “O”

Huruf hijaiyyah mempunyai 28 huruf kesemuanya. Bagi huruf yang berbaris atas, 20 huruf dibaca dengan vokal “A”. Manakala 8 huruf lagi dibaca dengan vokal “O”.

Senarai 20 huruf yang dibaca vokal “A”:

 1. A (ء)
 2. Ba (ب)
 3. Ta (ت)
 4. Tsa (ث)
 5. Ja (ج)
 6. Ha (ح)
 7. Da (د)
 8. Zha (ذ)
 9. Za (ز)
 10. Sa (س)
 11. Sya (ش)
 12. ‘A (ع)
 13. Fa (ف)
 14. Ka (ك)
 15. La (ل)
 16. Ma (م)
 17. Na (ن)
 18. Wa (و)
 19. Ha (ه)
 20. Ya (ي)

Senarai 8 Huruf Istimewa Yang Dibaca Vokal “O”:

 1. Kho (خ)
 2. Ro (ر)
 3. Sho (ص)
 4. Dho (ض)
 5. Tho (ط)
 6. Zho (ظ)
 7. Gho (غ)
 8. Qo (ق)

Untuk pastikan sebutan anda betul, anda perlulah berguru (bertalaqi).

Formula 20 + 8 Huruf Hijaiyah Apabila Dibaca Baris Atas

Comments

comments

Dapatkan Tips Bagaimana Nak Istiqamah

Baca Al-Quran

Masukkan NAMA dan EMAIL utama anda

Nama Panggilan:
Email Utama Anda:

You have Successfully Subscribed!

Share This